Arkitekt Charles K. Gjerrild og Hustru Esthers Legat til fordel for Baptistkirken i Danmark

Arkitekt Charles K. Gjerrild og Hustru Esthers Legat til fordel for Baptistkirken i Danmark

Formålet er studielegater eller Baptistkirkens hjemmemissionsopgaver. Legatet kan søges af alle, der er medlemmer af en baptistmenighed. Legatet uddeles med henblik på ansøgerens dygtiggørelse til missionsarbejde i Baptistkirken. Hver legatportion er på maksimalt kr. 20.000. Normalt kan samme ansøger maksimalt modtage i alt kr. 60.000 fra legatet over flere uddelinger. Legatansøgning indgives pr. 1. marts, henholdsvis 1. oktober. Ansøgeren kan forvente besked om legatbestyrelsens afgørelse omkring 1. maj, henholdsvis 1. december. Fremsend frankeret svarkuvert for at rekvirere ansøgningsskema.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar