Arkitekt Fr. Borup og Families Legat

Arkitekt Fr. Borup og Families Legat

Til unge ubemidlede studerende ved Det Kgl. Musikkonservatorium, Kunsthåndværkerskolen, Arkitektskolen på Kunstakademiet eller institutter med samme formål. Legatportioner fra 300 kr. til 2.000 kr. Portioner uddeles for 1 år ad gangen, men kan oppebæres flere gange. Ansøgningsskema kan kun rekvireres mod indsendelse af frankeret svarkuvert (5,50 kr.). Samlet årlig uddeling ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar