Arkitektstuderende Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensens Rejsefond

Arkitektstuderende Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensens Rejsefond

Fondens formål er at hjælpe studerende ved danske læreanstalter inden for området bygnings- og landskabsteknik samt kunst- og håndværkerskoler, enkeltpersoner eller grupper til studierejser i udlandet. Bestyrelsen ønsker ansøgninger fra studerende, der har særligt fagligt formål med studierejser til udlandet. Det er således ikke tanken at støtte studierejser, som er et almindeligt led i studiet. Til orientering oplyser bestyrelsen, at der ikke i de senere år har været midler til udbetaling af legater, og det er uvist hvornår udbetalinger kan genoptages.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar