Arnborg Hedegaards Mindelegat

Arnborg Hedegaards Mindelegat

Hjælp til unge under uddannelse indenfor landbrug og lign. og til yngre med videnskabeligt arbejde indenfor samme fagområde. Fonden kan ikke søges uden for de hvert år averterede terminer. Kun ansøgninger med ansøgningsskema vil blive besvaret. Ansøgningsskema fremsendes ved indsendelse af frankeret svarkuvert eller via mail. Kopi af dokumentation for aktivt studieforløb, for forskningsprojekter el. lign. for evt. særlige forhold og for cpr.nr. bedes vedlagt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar