Arv efter Povl Rasmus Schmidt

Arv efter Povl Rasmus Schmidt

Til støtte af forskning vedrørende psykotiske børn. Børnepsykiatriske forskningsprojekter vil først og fremmest blive tilgodeset, men også andre projekter, f.eks. psykologiske eller pædagogiske, vil kunne støttes. Støtte vil ikke kunne ske til uddannelsesformål eller kursusdeltagelse, undtagen når dette sker i relation til et konkret forskningsarbejde. Støtten kan ydes såvel til enkeltpersoner som til forskningsgrupper eller forskningsinstitutioner. Ansøgninger om tildeling af midler må indeholde nærmere beskrivelse af forskningsarbejdet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar