A.S.F.- Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)

A.S.F.- Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)

Formålet er - indenfor Københavns, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby Kommuner - at yde tilskud til humanitære og sociale formål, fortrinsvis indenfor børne- og ungdomsarbejde, ligesom der kan gives tilskud til kursusvirksomhed. Kan kun ansøges i perioden 1.12.-31.12. Kun ansøgninger, som er imødekommet, vil blive besvaret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar