Aslaug og Carl Friis’s Legat

Aslaug og Carl Friis´s Legat

Anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Som hovedregel vil kun formål i det fynske område - eller undtagelsesvis landsdækkende formål - kunne komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar