Asmussen & Webers Hjælpe- og Understøttelsesfond

Asmussen & Webers Hjælpe- og Understøttelsesfond

Yder økonomisk hjælp og støtte til tidligere ansatte funktionærer (og evt. disses pårørende) i Asmussen & Weber A/S. Ydes for et år af gangen alene til funktionærer, der har været ansat i 4 år i selskabet, eller såfremt særlige forhold taler for at yde hjælp.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar