Aspe-Fonden

Aspe-Fonden

Til unge under 30 år, der påtænker eller er under en landbrugsmæssig uddannelse og som er født eller på ansøgningstidspunktet bor i Sorø-Slagelse Landboforenings medlemsområde, dog således at legatportionerne fortrinsvis skal tilfalde primært ansøgere fra Stilling og Hejninge by og opland og sekundært ansøgere fra Slagelse kommune. Legatportionerne kan anvendes til legatansøgers uddannelse, højskoleophold, efteruddannelse samt studieophold i udlandet. Evt. dokumentation for påbegyndt uddannelse skal vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar