Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erna Helene Jensens Legat til fordel for gigtsygdomme

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erna Helene Jensens Legat til fordel for gigtsygdomme

Støtte til værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde. Legatet kan alene søges i tidsrummet 15. maj til 15. juni. Legatportioner a 1.200 kr. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Anfør gigtsygdom i ansøgningens overskrift.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar