Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erna Helene Jensens Legat

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erna Helene Jensens Legat

Der uddeles legatportioner à 1.200 kr. til værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme eller dissemineret sclerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde. Legatet kan alene søges i tidsrummet 15. maj til 15. juni. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Anfør sclerose i ansøgningens overskrift.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar