Asta Nielsen og Christian Theede’s Legat til minde om Jesta og Poul Vermehren (Fond)

Asta Nielsen og Christian Theede´s Legat til minde om Jesta og Poul Vermehren (Fond)

Nettoindtægterne anvendes dels til at hjælpe ældre medborgere til en tiltrængt rekreation, dels til Dyrenes Beskyttelse i forholdet 75% til 25%. Første beløb deles ligeligt mellem borgere i Frederiksberg og Møn kommuner.
Yderligere oplysninger: Støtter værdigt trængende danske mænd og kvinder, der er bosat i Frederiksberg kommune, og som oppebærer folkepension, til hjælp til en tiltrængt rekreation eller ferieophold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar