Asta og Jul. P. Justesens Fond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Støtte til stifterens familie, herunder Asta Justesens og Hertha Gautiers familier. Støtte til personer, der har været i familiens tjeneste. Endvidere støtte til formål, der ikke tilstrækkeligt varetages af staten og ikke har partipolitisk sigte, navnlig hjælp til forskning samt projekter af samfundsmæssig betydning. Undtagelsesvis støttes handicappede enkeltpersoner udenfor kredsen, navnlig til færdiggørelse af uddannelse eller lignende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar