Astma-Allergi Forbundets Almene Fond

Astma-Allergi Forbundets Almene Fond

Yder støtte til medlemmer med astma og allergi patienter i det omfang, hvor sociallovgivningen ikke giver mulighed for økonomisk hjælp, samt i øvrigt til støtte og opmuntring. Der kan i øvrigt ydes støtte til forskning eller andet videnskabeligt arbejde, der udføres til bekæmpelse af astma og allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar