Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

Yder økonomisk støtte til forskningsopgaver inden for astma og allergiske sygdomme. Ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om selve forskningsprojektets formål og de dermed forbundne omkostninger. Det bør nævnes, at afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes inden for den kliniske allergologi vil have fortrinsstilling, og der ydes normalt ikke støtte til løbende forskning, der støttes fra anden side. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Ansøges i 5 kopier. Der uddeles årligt ca. 150.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar