Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond

Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond

Rekreationsfondens formål er, ved helt eller delvis tilskud, at hjælpe medlemmer af Astma-Allergi Forbundet til rejser, som kan virke afhjælpende på de pågældende medlemmers astma/allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar