Astra Danmark’s Rejselegat for Danske Kardiologer

Astra Danmark´s Rejselegat for Danske Kardiologer

Støtte til studierejser inden for det kardiologiske emneområde. I særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til kursus-, møde- eller kongresdeltagelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningen skal indsendes i 5 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar