Astra Danmarks Rejselegat for Allergologisk Pædiatri

Astra Danmarks Rejselegat for Allergologisk Pædiatri

Støtte til studierejser med henblik på forskning og/eller efteruddannelse i allergologiske sygdomme hos børn eller som støtte til kursus-, møde- eller kongresdeltagelse om samme emne. Legaterne er især beregnet på læger, som igennem det/de sidste år har fortaget en særlig stor forskningsindsats inden for
området allergiske sygdomme hos børn og som ved besøg på udenlandske centre eller deltagelse i kursus, møde eller kongres kan opnå yderligere erfaring med dette forskningsområde, således at det vil være til gavn for den videre forskning og uddannelse inden for området.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 5 eksemplarer. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Hanne Nielsen, Astra Danmark A/S Roskildevej 22, 2620 Albertslund, Tlf 42 64 77 55.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar