Astra Danmarks Rejselegat for Danske Gastroenterologer

Astra Danmarks Rejselegat for Danske Gastroenterologer

Legatet tildeles fortrinsvis læger, som ved besøg på udenlandske forskningscentre kan opnå erfaring med et arbejdsområde, der anvendt herhjemme, vil være til gavn for dansk gastroenterologi. I særlige tilfælde vil der dog kunne ydes støtte til kursus-, møde- eller kongresdeltagelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgning med oplysning om rejsens formål samt hvilken anden støtte der er søgt,
anslåede omkostninger, tidspunkt for rejsen samt hidtidigt arbejde inden for det
område rejsen skal tjene til at uddybe, indsendes i 5 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar