Astrid og Einer Vigholts Legat

Astrid og Einer Vigholts Legat

Til værdige og trængende, syge og svagelige personer, der lider af gigt-, kræft- og åreforkalkningsbetingede lidelser. Det tillægges vægt at hjælpen kan muliggøre den sygdomsramtes fortsatte ophold i hjemmet. For at komme i betragtning skal ansøgning være bilagt cpr.nr., bankontonr., dokumentation for helbredsforhold, sidste selvangivelse eller årsopgørelse og frankeret svarkuvert. Kan kun ansøges efter annoncering i dagspressen i juli måned. Kun de efter annonceringen og inden fristens udløb indkomne ansøgninger kommer i betragtning. Der kan kun søges i perioden 1.-31. august, efter annoncering. Kun imødekomne ansøgninger vil modtage svar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar