Astrid og Magda Jensens Mindelegat

Astrid og Magda Jensens Mindelegat

Renterne uddeles til vanskeligt stillede i Holstebro kommune.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist annonceres omkring oktober i den lokale dagspresse. Legatet uddeles sammen med andre legater under betegnelsen Julelegat.
Ansøgere, som er kommet i betragtning, får besked inden jul.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar