At rejse er at leve

At rejse er at leve

Støtte unges uddannelse eller studie i udlandet
Yderligere oplysninger: Betingelser: du skal være kunde i Langå Sparekasse, være mellem 16 og 30 år, bruge legatet til uddannelse eller studie i udlandet, være villig til at blive brugt i forbindelse med Sparekassens markedsføring og kun benytte legatet til den rejse/studietur, du ansøger om.
I tilfælde af afslag fra læreanstalten/uddannelsesstedet m.m. bortfalder legatportionen. Dokumentation, materiale m.v. for opholdet skal du vedlægge ansøgningen. Sparekassen forbeholder sig ret til at se bort fra ansøgninger, der
efter skøn ikke opfylder betingelserne. Legatportionen skal være brugt inden ét år. Ansøgere kan kun opnå tilskud én gang. Ansøgningsskemaet udleveres ved henvendelse til Langå Sparekasse

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar