Augusta Schmidts Mindelegat

Augusta Schmidts Mindelegat

Uddeling af legatportioner til legatstifterens forældres efterkommere til uddannelse og i trangstilfælde.
Yderligere oplysninger: Legaterne kan søges af efterkommere af proprietær J. C. Schmidt og hustru F. M. Schmidt, født Rotwitt, til uddannelse. Augusta Schmidts Mindelegat kan endvidere
søges af de ovennævnte efterkommere til hjælp i trangstilfælde. Begrundet skriftlig ansøgning indsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar