Augustinus Fonden

Augustinus Fonden

Virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Ifølge Fondens praksis ydes der ikke social understøttelse til enkeltpersoner. Ej heller ydes der støtte til gennemførelse af studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner eller til studieophold i udlandet for grupper. Ansøgningsskema anvendes ikke. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR-nr. og for institutioner SE-nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar