Autorkontoen

Autorkontoen

Støtte til forfatter- og oversættervirksomhed, hovedsageligt i form af arbejds- og rejselegater. Der kan tillige gives støtte til andre aktiviteter, der fremmer forfatternes/oversætternes og litteraturens samfundsmæssige betydning, f.eks. oplæsningsarrangementer og konferencer. Der gives ikke støtte til oversættelse/udgivelse af egne værker, forlagsvirksomhed og til anskaffelse af edb-udstyr eller andet udstyr. Støtte fra Autorkontoens kollektive båndmidler kan gives til forfattere, oversættere og illustratorer, der opfylder et krav om væsentlig og nyskabende indsats. I særlige tilfælde kan der gives støtte til andre projekter og formål af almen kulturel karakter. Legatopslag med nærmere oplysninger om, hvilke formål der støttes, kan ses på hjemmeside eller rekvireres på nedenstående adresse. Ansøgningsskema rekvireres fra hjemmesiden. Kan kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar