Axel Gundels Mindelegat

Axel Gundels Mindelegat

Mindelegatets formål er at yde støtte til vanskeligt stillede børn - fortrinsvis
børn, hvis far eller mor er eller har været medlem af HK-Forbundet. Mindelegatets virksomhed omfatter børn under 18 fra økonomisk vanskeligt stillede hjem, til hvilke børn der kan ydes støtte under sygdom eller rekreation.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar