Axel H.’s Rejselegat

Axel H.´s Rejselegat

Støtte til juridiske kandidater og doktorer i Danmark til videnskabelige studieophold i udlandet med sigte på forskning og videreuddannelse.Efter fundatsen kan kun juridiske kandidater og doktorer fra universiteter i Danmark komme i betragtning. Bestyrelsen har vedtaget, at personer, der er optaget på en juridisk forskeruddannelse (phd-uddannelse) på et dansk universitet på grundlag af en anden dansk kandidatgrad end en juridisk inkluderes. Ansøgninger må indeholde 1) oplysninger om ansøgerens uddannelse, beskæftigelse og videnskabelige kvalifikationer. Bevis for den den juridiske kandidatuddannelse og juridiske bacheloruddannelse vedlægges. 2) oplysninger om rejsetidspunkt, varighed og mål for den påtænkte studierejse, 3) fyldig redegørelse for det faglige formål med studierejsen, 4) oplysninger om de forventede udgifter ved rejsen, herunder hvorledes beløbet er beregnet samt om rejsen vil kunne foretages, såfremt der tildeles et mindre beløb end ansøgt. Ansøgningsfrist i marts måned, efter nærmere opslag på legatets hjemmeside og i universiteternes meddelelsesblade. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar