Axel Muusfeldts Fond

Axel Muusfeldts Fond

Fondens formål er ifølge fundatsens bestemmelser: 1) at yde støtte til stifterens efterkommer, 2) at yde hjælp til Kemp & Lauritzen koncernen, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse, 3) at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål. Ansøgning om støtte til de tre angivne formål kan frit indgives til direktionssekretær Lise Olsen, Kemp Lauritzen A/S. Støtte gives kun i begrænset omfang og i moderate portioner. Enhver ansøgning behandles og vurderes særskilt af fondsbestyrelsen på møder, der normalt afholdes omkring hvert års 1. april og 1. oktober, og der vil tilgå ansøgninger skriftlig meddelelse om afgørelsen. For ansøgninger om støtte til kulturelle formål vil fondsbestyrelsen efter sin praksis især tilgodese formål med et humanistisk eller socialt sigte. Ansøgninger om støtte til uddannelses- og videreuddannelsesformål, specialeudfærdigelse, studieophold og deltagelse i faglige sammenkomster, vil efter fondsbestyrelsens praksis kun i ganske særlige tilfælde blive imødekommet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar