Axel Schæffers og Gerda Schäffers Familielegat

Axel Schæffers og Gerda Schäffers Familielegat

Det primære formål er at bevare ejendommen i Tibirke Bakker, matr. Nr. 14aq og 14as af Tibirke by og sogn, helt eller delvis som et ferie- og samlingssted for familien. Sekundært til hjælp til trængende familiemedlemmer eller hjælp til uddannelse af familiemedlemmer, fortrinsvis således, at der ved uddeling af rigelige portioner igennem det fornødne åremål ydes en virkelig hjælp til gennemførelse af studier eller lignende. Berettigede er alle efterkommere af legatstifterindens forældre, distriktslæge i Odder Edvard Chresten VIlhelm Schäffer og hustru Marie Kristine Schäffer, født Møller. Berettigede til legatet, herunder huset, skal endvidere være enker og enkemænd efter de foran anførte personer. Retten til at komme i betragtning ved benyttelse af ejendommen skal dog - indtil andet bestemmes - alene tilkomme legatstifterindens forældres efterkommere og disses ægtefæller gennem 3 generationer. Ansøger skal være fyldt 21 år

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar