B. Korsholdt Christensen og Hustrus Fond

B. Korsholdt Christensen og Hustrus Fond

Støtte til unge under uddannelse, navnlig ingeniørstuderende samt at yde støtte til ældre, der haft bedre kår. Støtte af almennyttig karakter. Der uddeles pt. ingen midler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar