Baden Powell Fonden

Baden Powell Fonden

Støtte arbejdet i Det Danske Spejderkorps. Støtte andre opgaver af social karakter, som falder inden for spejderbevægelsens formål om samfundssind og sker
i spejderbevægelsens ånd.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er indenfor sit virkeområde ved bidrag, lån af fondens midler eller ved kaution, at yde støtte til arbejdet i Det Danske Spejderkorps´ enheder
og på anden måde fremme den internationale spejderbevægelses idé herunder gennem
køb, leje, forpagtning, kapitalanbringelse, indretning samt drift, at stille ejendomme, lejrpladser og fartøjer til rådighed for Det Danske Spejderkorps´ enheder i fondens virkeområde og eventuelt beslægtet arbejde efter fondstyrelsens nærmere bestemmelser. Virkeområdet (modtagerne) skal være hjemmehørende i Fyns amt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar