Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat

Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat

For trængende fysisk handicappede børn og unge. Legatet uddeles til enkeltpersoner og bestående institutioner og organisationer. Skriftlig ansøgning bilagt dokumentation for handicap fra læge eller hospital samt økonomiske oplysninger. Legatportion max 10.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar