Bakkens Fond

Bakkens Fond

At støtte børn og unge i Nordjyllands amt til skole- og studieophold eller anden
aktivitet, hvorunder de kan opleve det kristne livssyn værdier.
Det er et krav, at man er under 25 år og bor i Nordjyllands amt
Yderligere oplysninger: Ansøgningblanket udleveres af formanden.
Har ansøgeren ikke fået svar inden 15. november, er der ikke tildelt støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar