Baltic Media Centre

Baltic Media Centre

Fondens overordnede formål er på et almennyttigt grundlag at støtte den demokratiske udvikling - primært i de baltiske lande, Polen og Rusland, samt at fremme den mellemfolkelige forståelse mellem de gamle østlande, Norden og EU-landene.
Dette skal ske ved at fonden udøver rådgivning, uddannelses- og servicevirksomhed overfor mediaproduktionsselskaber, radio-/TV-stationer og aviser m.h.p. styrkelse af det mediemæssige samarbejde mellem de gamle østlande og Vesten, samt m.h.p. at sikre medierne en aktiv rolle i den demokratiske proces.
Yderligere oplysninger: BMC administrerer desuden Nordisk Baltisk film fond, der uddeler rejse og uddannelseslegater til filmfolk fra de Baltiske lande.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar