Bangs Tømmergaards Fond

Bangs Tømmergaards Fond

Støtter tidligere ansatte i fondsstifterens virksomhed og/eller i selskabet Bangs Tømmergaard - Vilhelm Bang Aktieselskab og disses efterlevende ægtefæller og mindreårige børn, når de pågældende personer efter bestyrelsens skøn, på grund af sygdom, alder eller andre forhold i særlig grad har økonomisk hjælp behov, hvorved bemærkes, at bestyrelsen også skal være berettiget til at yde økonomisk hjælp til opretholdelse af modtagerens hidtidige levestandard, når denne på grund af omstændigheder, som ikke kan lægges den pågældende til last, væsentlig reduceres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar