Bankdirektør Overretssagfører Eugen Schoug og hustru Elise Caroline, født Jørgensens Legat

Bankdirektør Overretssagfører Eugen Schoug og hustru Elise Caroline, født Jørgensens Legat

Af ovennævnte legat kan der uddeles én eller flere portioner. Legatmidlerne uddeles til unge fra Hurup sogn, der er under en videregående uddannelse. Kun ansøgere med tilknytning til Hurup sogn kommer i betragtning, tilknytning skal forklares. Der anvendes ikke særlige ansøgningsskemaer, men en begrundet ansøgning, påført ansøgers cpr.nr., samt fyldestgørende oplysninger om ansøgers indkomst- og formueforhold. Samtidig skal der oplyses om hvilket pengeinstitut (navn, reg.nr. og kontonr.) et muligt legatbeløb skal overføres til.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar