Bankdirektør P. E. Nygreens Legat

Bankdirektør P. E. Nygreens Legat

Yder støtte til dansk missionsarbejde, menighedsplejen i Hellerup, Diakonissestiftelsen, Lukasstiftelsen, Frelsens Hær eller lignende institutioner eller personer efter bestyrelsens skøn. Legatportion a 250.1.250 kr. (Da legatportioner udbetales livsvarigt, er der indtil videre disponeret over legatets midler).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar