Be-Lu-Dan’s legat

Be-Lu-Dan´s legat

Støtte til dygtige, flittige og målbevidste unge, som med en livsgerning inden for handel eller anden forretningsvirksomhed for øje ønsker et ophold i udlandet
med henblik på en videregående teoretisk eller navlig praktisk handelsuddannelse. Der ydes ikke støtte til rene sprogstudier.Legatet kan søges af danskere til uddannelse i Belgien eller Luxenborg, samt belgiere og luxemborgere i Danmark.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema findes ikke, men ansøgningen på engelsk, fransk, tysk eller hollandsk skal indeholde følgende oplysninger:
1. Fulde navn og adresse evt. tlf- og faxnr.
2. Allerede gennemført teoretisk og praktisk uddannelse.
3. Curriculum vitae med fotokopier af eksamensbeviser og
vidnesbyrd/udtalelse fra undervisningsstedet/praktikstedet.
4. Redegørelse for formålet med uddannelsesopholdet.
5. Hvorfor er Belgien/Luxemborg valgt?
6. Navn og adresse på den belgiske/luxemborgske virksomhed/institution, hvor uddannelsen finder sted.
7. Budget og finansieringsplan, herunder søgt og/eller opnået støtte fra anden side.
Efter opholdet skal der sendes en rapport til BE-LU-DAN

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar