Beckett-Fonden

Beckett-Fonden

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der med et årligt rådighedsbeløb på for tiden ca. 9 milioner kr. yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lignende. Støtte til lægevidenskab kan ydes til forskning i og bekæmpelse af sygdomme, ligesom fonden kan indkøbe eller yde bidrag til indkøb af medicinsk eller kirurgisk apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre med flere. Støtte ydes indtil videre ikke til: kongresdeltagelse, rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet, ph.d.- og postdocstuderendes egne lønudgifter, medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet. Fondens bestyrelse har endvidere vedtaget, at der i tiden 1. februar 2011 til 1. februar 2012 kun ydes støtte til forskning i hjerte/lungesygdomme. Ansøgningsfrist er henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. Læs mere på fondens hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar