Bedre Hørelse, Aarhus Kreds’ Fond

Bedre Hørelse, Aarhus Kreds´ Fond

Uddeling til Landsforeningen for Bedre Hørelse, Aarhus Kreds og til medlemmer af
forannævnte kreds.
Yderligere oplysninger: Legatet yder støtte til: Deltagelse i Landsforeningens eller kredsens arrangement, hjælpemiddel grundet høretab, økonomiske, sociale eller helbredsmæssige årsager, uddannelse eller transport til og/eller opholdhøjskole, studie- eller feriested. Betingelserne for at komme i betragtning, er 1) at nuværende medlemskab af Aarhus kreds har varet mindst 4 år, 2) at man ikke
har modtaget støtte fra fonden inden for de sidste 4 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar