Behrens Legatet

Behrens Legatet

Legatet kan søges af unge dansksindede sydslesvigere til støtte for højere uddannelse i Danmark. Ligestillede med sydslesvigere er efterkommere af legatstifternes (Holger Bjerrum Behrens og Karen Behrens født Sørensen) søskende. Ansøgning skal ledsages af en blanket, der kan rekvireres via hjemmeside. Det oplyses hvert år i januar om legatet kan søges det pågældende år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar