Belønningsfonden

Belønningsfonden

Fondens formål er at yde støtte til pædagogstuderendes studie- og praktikophold i udlandet. Støtte kan endvidere bevilges til pædagoger, som ønsker videreuddannelse i udlandet. Endelig kan fonden bevilge støtte til almennyttige og almenvelgørende formål. Ansøgningsskema til studierejser/praktikophold rekvireres elektronisk fra hjemmesiden. Uddelingen sker normalt i månederne maj og november. Ansøgninger skal være indsendt til fonden senest i april måned for studierejser/praktikophold i efteråret samme år og senest oktober for studierejser/praktikophold i første halvår af det følgende år. Studierejserne/praktikopholdene skal være anbefalet af ansøgerens uddannelsesinstitution. Fonden har meget begrænsede uddelingsmidler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar