Bent Thøger Olesen’s Fond

Bent Thøger Olesen´s Fond

Til fremme af musiklivet i Danmark, navnlig dygtiggørelse af udøvende kreative musikere, særlig ved at søge at etablere egnede lokaler, hvor musikere kan øve uforstyrret og til rimelig pris.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar