Berg, Nielsens Legat (Fru Johanne Louise Berg, Født Oppermann, og Direktør Ditlev Bergs Legat til Højnelse af den danske Ingeniørstand, og Civilingeniør H. Jakob Nielsens Legat)

Berg, Nielsens Legat (Fru Johanne Louise Berg, Født Oppermann, og Direktør Ditlev Bergs Legat til Højnelse af den danske Ingeniørstand, og Civilingeniør H. Jakob Nielsens Legat)

At yde legatstøtte til kandidatmedlemmer af IDA til samfundsnyttig forskning og videre studier eller undersøgelser indenfor teknisk videnskab, såvel her i landet som i udlandet. Ansøgningen med bilag må højst fylde 5 A4-sider. På forsiden skal der stå navn, adresse samt oplysning om, hvor meget der søges og til hvad. Ved videre studieforløb, skal der vedlægges bekræftelse på optagelsen fra studiestedet. Der skal vedlægges et budget samt oplysninger om der er søgt andre steder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar