Bernhard og Marie Rees familielegat og brudeudstyrslegat

Bernhard og Marie Rees familielegat og brudeudstyrslegat

Ansøgninger med fornøden dokumentation for adkomst (slægtskab med de i fundatsen nævnte personer). Opdragelseslegatet vil kun kunne tildeles personer, der den 18. december er fyldt 15 år og er under 25 år. Brudeudstyrslegatet kan kun tildeles legatberettigede, som i tidsrummet mellem 30. april i ansøgningsåret og 1. maj det følgende år er indtrådt eller indtræder i ægteskab. Tildelingen af brudeudstyrslegatet finder sted senest i løbet af maj næste år. Dokumentation bedes foretaget ved dokumenter, der ikke skal tilbagesendes, bekræftet afskrift eller fotokopi. Ansøgere, der tidligere har fået tildelt legat, kan blot henvise til dette. Der uddeles årligt ca. 12.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar