Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Der ydes tilskud til udrednings- og evalueringsvirksomhed vedrørende arbejdsløsheden og indsatsen heroverfor samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed. Der anvendes to grundlæggende procedurer ved ansøgning: 1) en licitationsmodel, hvor Beskæftigelsesministeriet i sit forskningsprogram udbyder temaer og konkrete projektemner. Beskæftigelsesministeriets offentlige forskningsudvalg behandler de indkomne ansøgninger 4 gange årligt og indstiller projekter til godkendelse af Beskæftigelsesministeren og 2) mulighed for at søge om tilskud ad hoc. I dette tilfælde behandles ansøgninger løbende - behandlingen foretages af det ressort, der er ansvarlig for forvaltningen af forskningsmidlerne. Ansøgning skal indeholde en problemformulering, et budget, en tidsplan samt curriculum vitae for de pågældense forskere. Kan kun søges i forbindelse med udbud af konkrete forskningsprogrammer med temaer og konkrete projektemner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar