Bevaringsfonden for Allinge-Gudhjem Kommune

Bevaringsfonden for Allinge-Gudhjem Kommune

Til bevarelse og genskabelse af hus- og gadebilleder i Allinge-Gudhjem Kommune. Der uddeles ca. 15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar