Bevaringsfonden for Fanø

Bevaringsfonden for Fanø

Lavt forrentede lån til ejere af bevaringsværdige ejendomme, der ikke er fredede. I særlige tilfælde ydes kontanttilskud. Oplysende materiale kan ved telefonisk henvendelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar