BG Bank 100 Års Fond under Hvidovre Kommune

BG Bank 100 Års Fond under Hvidovre Kommune

Til fordel for skoleelever fra 8. 9. og 10. klasser i Hvidovre kommunes skoler samt i gymnasiet, eller til anden uddannelse.
Yderligere oplysninger: Berettiget til at komme i betragtning er: a) Skoleelever, der har haft fast bopæl i Hvidovre kommune i mindst 5 år. b) Skoleelever, der har vist begavelse, evner, flid og opvagthed. c) Især skoleelever fra hjem, hvor det vil være en økonomisk lettelse at modtage legatet til støtte for elevens uddannelse, skal nyde fortrinsret til legatet. Her tages særligt hensyn til hjem med enlig forsørger med ringe indtægt samt hjem, hvor familieforsørgeren er invalide- eller folkepensionist med ringe indtægt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar