BG Bank Samsø’s Fond

BG Bank Samsø´s Fond

Almennyttige og almenvelgørende formål, der har særlig sigte på interesser på Samsø, herunder navnlig foranstaltninger til fremme af erhvervslivet på øen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar